INILAH CARA KHALIFAH UMAR Alirkan Kembali Sungai Nil...Yang Tadinya KERING

Sungai Nil
Sungai Nil, sungai terbesar yang mengalir di Mesir, dulunya sering kekeringan pada bulan tertentu. Masyarakat Mesir sebelum kedatangan Islam selalu menggelar ritual pengorbanan seorang gadis agar sungai itu mau mengalir kembali.

Kabar ini kemudian disampaikan kepada Gubernur Mesir Amr bin Ash oleh penduduk pribumi sekitar sungai itu. Amr bin Ash kemudian mengadakan sidak dan mendapati Sungai Nil tidak mengalir.

Melihat hal itu, Amr bin Ash kemudian mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dalam surat itu, Amr bin Ash menjelaskan, Sungai Nil hanya mau mengalir jika digelar tradisi pengorbanan itu.

Khalifah Umar kemudian mengirimkan surat balasan, dilampirkan sebuah catatan kecil. Dia meminta Amr bin Ash melempar catatan kecil itu ke Sungai Nil.

Surat dan catatan itu diterima dan dibaca oleh Amr bin Ash. Dia juga membuka catatan kecil itu, yang isinya sebagai berikut.

"Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jika kau mengalir karena dirimu sendiri, maka berhentilah mengalir. Namun, jika yang mengalirkan airmu adalah Allah, mintalah kepada Allah Yang Maha Kuasa untuk mengalirkanmu kembali."

Amr bin Ash kemudian melempar catatan kecil itu ke sungai. Kemudian, dalam satu malam, Sungai Nil kembali mengalir.

(Disarikan dari buku 'Tarikh Al-Khulafa: ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar hingga Mutawakkil' Imam As-Syuyuti)

0 Response to "INILAH CARA KHALIFAH UMAR Alirkan Kembali Sungai Nil...Yang Tadinya KERING"

Post a Comment